Úvodní strana
Informace o muzice a jejich členech
Informace o tom, jak to vlastně všechno začalo
Informace o našem CD
Fotografie ze života muziky
Přehled  plánovaných akcí
Kontaktní informace
 
Přístupů
 Cimbálová muzika Bukovinka je mladá muzika z Bystřice pod Hostýnem, kterou založil její dlouholetý vedoucí Ing. Pavel Malík v roce 1995. Původně hudecká muzika vznikla při ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem.

Přestože Bystřice pod Hostýnem leží na rozhraní několika folklórních regionů, je Bukovinka již od svých počátků muzikou valašskou. Její rozmanitý a pestrý repertoár tvoří nejen lidové písně a tance z oblasti Rusavy a jejího okolí, ale i folklór jiných národopisných oblastí.

Navštivte naše nové stránky na adrese www.cmbukovinka.cz

The Bukovinka Cimbalom Band originated in 1995;since 1998 it has beenworking as a support band for the Malá Rusava children's folk ensamble. The artistic of ensamble is Kateřina Malíková; the lead singer and lead violinist is Lenka Matelová. The band works predominately with folk songs from the comunity of Rusava and its surroundings, there are songs of other ethnographic regions in their repertoire as well. The band gives solo concerts and performs at tradicional folk festivals, both locally and internationally.
 

 

REKLAMA